T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Bursa Anadolu Kız Lisesi

Duyurular

Ağu

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri, yerleştirme esas ve usullerine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Okulumuza kayıt olan öğrenci ve velilerinin 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ders seçimi ve kayıt dosyası doldurulması işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle okulumuza gelmeleri gerekmektedir.

1)  2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

2)  Beş top A4 fotokopi kağıdı.

3)  5 Adet zarf ve 20TL’lik posta pulu (Devamsızlık mektubu, davetiye vb.için)

4)  Öğrenci Kayıt Zarfı(Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

5)  Öğrenci Bilgi Formu (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

6)  Sosyal Faaliyetler İçin İzin Belgesi (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

7)  Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

8)  Seçmeli Ders Dilekçesi (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

9)   Geldiği okulda Burslu ve Parasız Yatılı okuduysa, bunlara ilişkin resmi yazı (öğrencinin mezun olduğu ortaokulu müdürlüğündenalınacaktır.)

10)  Öğrenci, velisi ile birlikte gelecektir. ( Öğrenci velisi ANNE veya BABASIDIR. Anne ve babası yok ise kanunen velayet hakkını alan kişidir. Mahkeme tarafından verilmiş velayet hakkını gösterir belgenin okulumuza verilmesigerekmektedir.)

 

Yatılı okumak isteyenler için;


1)  Sağlık raporu ( Pansiyonda kalmasında sakınca olmadığınadair.)


2)  Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Yatılılık işlemlerindekullanılacaktır)


3)   Aile durum beyannamesi(EK-l) ( Aile durum beyannamesine ve ekli belgelere göre öğrencinin paralı / parasız yatılı durumubelirlenecektir.)


Not:Öğrenciniz kesin kayıt yaptırdıktan sonra, okul yönetiminden alacağınız parasız yatılılık belgelerine ek olarak eğer ortaokulda burs alıyorsa mezun olduğu kurumdan burs aldığına dair resmi yazı, 2018 yılında parasız yatılı veya burs kazandı ise, kazandı belgelerinin aslı.

 

 

Tem

VELİLERİMİZE BİLGİLENDİRME

Sayın Velimiz,
Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nden gelen yazıya istinaden “ Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı “ uygulamaları gereği; 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü gereğince okulumuzdaki bütün öğrencilerin aile hekimlerince her yıl periyodik muayene ve izlemleri yapılarak, veriler Aile Hekimleri Bilgi Sistemine girilecektir.


Bundan hareketle, tüm öğrencilerimizin aile hekimlerinde yapılacak muayeneleri sonucunda ÖĞRENCİ MUAYENE/İZLEM BİLDİRİM FORMU’nu onaylanmış olarak okulumuzda ilgili müdür yardımcısına teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci Muayene/İzlem Bildirim Formu ektedir.

Ekm

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZ 20.10.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 16:20 DA, TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANAMAZSA 27.10. 2017 CUMA GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE  OKULUMUZ KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR. TÜM VELİLERİMİZ DAVETLİDİR.

Nis

Bakanlığımızca yürütülen okul sağlığı çalışmalarının daha hızlı ve düzenli takip edilmesi, internet ortamında gerekli duyuruların yapılması ve daha geniş kitlelere ulaşması amacı ile http://okulsagligi.meb.gov.tr/ web sitesi oluşturulmuştur.

Eyl

PANSİYONUMUZA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER 15 EYLÜL 2018 CUMA GÜNÜ KAYITLARINI YAPTIRABİLİRLER.

Ock

ORTAK SINAV DİLEKÇESİ

Ekm

Yeni ders programı linktedir

Ekm

Eyl

Ağu

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULUMUZU KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ. OKUL KAYITLARI 28 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. PANSİYON İÇİN YENİ KAYIT BAŞVURULARI 11-14 EYLÜL 2017 TARİHLERİNDE ALINACAK OLUP KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER 15 EYLÜL 2017 DE KESİN KAYDINI YAPTIRACAKTIR.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:   

1.     Öğrencinin Nüfus Hüviyet Cüzdanının fotokopisi

2.     Beş top A4 fotokopi kâğıdı.

3.     Beş adet büyük sarı zarf

4.     Posta pulu (Okul Aile Birliğinden temin edilebilir)

5.     Üç adet mavi telli dosya

6.     Bir paket şeffaf dosya

7.     Öğrencinin kesin kaydı bizzat öğrenci velisi tarafından yaptırılacaktır. (Öğrencinin velisi ANNE veya BABASIDIR. Anne ve babası yok ise kanunen velayet hakkını alan kişidir. Veli anne veya baba değil ise velayet hakkını aldığına dair mahkeme kararının bir örneğini de okulumuz müdürlüğüne teslim edecektir.)    


PANSİYON KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

*   1.Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

*      2.Sağlık Raporu( Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur” ifadesi olacaktır.)

*   3.Nüfus Kayıt Örneği

*      4.Varsa Bursluluk Belgesi ( Mezun olduğu okuldan alınacak)

*   5.Disiplin Cezası almadığına Dair Belge

*   6. 2 adet Fotoğraf

*   7.Sözleşme ( Okuldan verilecek)

*   8.Zimmet Belgesi ( Okuldan verilecek)

 

*   9.Ek-1(Ailenin yıllık gelirini gösterir belge; onaylı ekleri ile birlikte, İnternet veya okuldan temin edilebilir

               EK-1 İndirmek için tıklayınız: dosyalar/2017_08/10155933_ek1.doc

Tem

DYK YAZ DÖMEMİ KURSLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. KURSLARIMIZ ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ 09:00 İLE 14:30 ARASI YAPILMAKTADIR. KURSA KAYIT YAPTIRTAN ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR

Haz

Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başvuruları Başlamıştır

Şbt

Ekm

Ekm