T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Bursa Anadolu Kız Lisesi

KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri, yerleştirme esas ve usullerine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Okulumuza kayıt olan öğrenci ve velilerinin 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ders seçimi ve kayıt dosyası doldurulması işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle okulumuza gelmeleri gerekmektedir.

1)  2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

2)  Beş top A4 fotokopi kağıdı.

3)  5 Adet zarf ve 20TL’lik posta pulu (Devamsızlık mektubu, davetiye vb.için)

4)  Öğrenci Kayıt Zarfı(Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

5)  Öğrenci Bilgi Formu (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

6)  Sosyal Faaliyetler İçin İzin Belgesi (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

7)  Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

8)  Seçmeli Ders Dilekçesi (Okulumuz Müdürlüğündenverilecektir.)

9)   Geldiği okulda Burslu ve Parasız Yatılı okuduysa, bunlara ilişkin resmi yazı (öğrencinin mezun olduğu ortaokulu müdürlüğündenalınacaktır.)

10)  Öğrenci, velisi ile birlikte gelecektir. ( Öğrenci velisi ANNE veya BABASIDIR. Anne ve babası yok ise kanunen velayet hakkını alan kişidir. Mahkeme tarafından verilmiş velayet hakkını gösterir belgenin okulumuza verilmesigerekmektedir.)

 

Yatılı okumak isteyenler için;


1)  Sağlık raporu ( Pansiyonda kalmasında sakınca olmadığınadair.)


2)  Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Yatılılık işlemlerindekullanılacaktır)


3)   Aile durum beyannamesi(EK-l) ( Aile durum beyannamesine ve ekli belgelere göre öğrencinin paralı / parasız yatılı durumubelirlenecektir.)


Not:Öğrenciniz kesin kayıt yaptırdıktan sonra, okul yönetiminden alacağınız parasız yatılılık belgelerine ek olarak eğer ortaokulda burs alıyorsa mezun olduğu kurumdan burs aldığına dair resmi yazı, 2018 yılında parasız yatılı veya burs kazandı ise, kazandı belgelerinin aslı.

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.08.2018 - Güncelleme: 03.08.2018 10:26 - Görüntülenme: 569
  Beğen | 0  kişi beğendi